Η Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ αποφάσισε την κατακύρωση στην Πεδίο Εκδοτική Διαφημιστική και Ραδιοτηλεοπτικών Παραγωγών Ανώνυμη Εταιρεία του έργου «Υπηρεσίες δημοσιότητας στο πλαίσιο της δράσης “Έκτακτη Οικονομική Ενίσχυση Λογαριασμών Ηλεκτρικού Ρεύματος Οικιακών Καταναλωτών (Power Pass)”».

Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι του συνολικού ποσού των 189.500 ευρώ, μη περιλαμβανομένου ΦΠΑ.