Έργο διεξαγωγής στατιστικών ερευνών μέσω φορητών και έξυπνων συσκευών
Στο πλαίσιο χρηματοδότησης της Eurostat (Grant Agreement) µε τίτλο «Merging statistics and geospatial information in Member States», η ΕΛΣΤΑΤ προκήρυξε διαγωνισμό, αναζητώντας την βέλτιστη λύση για την αναλυτικότερη και αποδοτικότερη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών μέσω φορητών (tablets) και έξυπνων συσκευών (smartphones), κάνοντας χρήση της υπηρεσίας γεωεντοπισμού (geolocation).

Η Ergologic προσέφερε το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα ErgoForms, για τη συλλογή, διαχείριση και απεικόνιση κρίσιμων επιχειρησιακών δεδομένων. Συνδυάζοντας τη γεωγραφική θέση µε την στατιστική πληροφορία, η επιστημονική ομάδα του τμήματος R&D της Ergologic θα προσφέρει μια πλατφόρμα λογισμικού που θα ελαχιστοποιεί το κόστος συλλογής των πρωτογενών δεδομένων, μεγιστοποιώντας παράλληλα το όφελος από τη διάδοση και τη λήψη των συλλεγόμενων στατιστικών στοιχείων εμπλουτισμένων με τη θέση τους στον χώρο. Η ανάπτυξη μιας τέτοιας πλατφόρμας για τη διεξαγωγή στατιστικών ερευνών μέσα από εξελιγμένα μοντέλα «έξυπνων» εφαρμογών, θα αποτελέσει ουσιαστικό εργαλείο για την υπηρεσία της ΕΛΣΤΑΤ, με σκοπό την καλύτερη λήψη αποφάσεων σε τοπικό, αλλά και εθνικό επίπεδο.