Αν και ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με το 2019, το παράνομο εμπόριο τσιγάρων στην Ελλάδα συνεχίζει να παραμένει σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, σύμφωνα με ευρήματα της νέας, ετήσιας ανεξάρτητης έκθεσης της KPMG για λογαριασμό της Philip Morris International.

Ενδεικτικά, η παράνομη αγορά τσιγάρων στην Ελλάδα, το 2020, βρίσκεται στο 22,4%. Ταυτόχρονα, καταγράφηκε περαιτέρω αύξηση της κατανάλωσης παραποιημένων τσιγάρων στα 1,62 δισ. τσιγάρα. Εν μέσω πανδημίας, μειώθηκε 4,7% η κατανάλωση νόμιμων τσιγάρων στα 438,8 δισ. τσιγάρα στην ΕΕ27, ενώ καταναλώθηκαν 34,2 δισ. παράνομα τσιγάρα -το 7,8% της συνολικής κατανάλωσης τσιγάρων στην ΕΕ. Το υψηλότερο ποσοστό παράνομων τσιγάρων (23,1%) σημειώνεται στη Γαλλία, ενώ ακολουθεί η Ελλάδα με 22,4% και η Λιθουανία με 20,2%.