Η Edelman αναδείχθηκε οριστική ανάδοχος του ανοικτού διαγωνισμού της Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ – Enterprise Greece, προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.

Ο διαγωνισμός είχε αντικείμενο την «Παροχή Υπηρεσιών Σχεδιασμού και Υλοποίηση Στρατηγικής και Διαχείριση των σχέσεων της Ελλάδας με Διεθνή Μέσα», για την επιδίωξη της θετικής προβολής και τη διασφάλιση της εικόνας της Ελλάδας σε σημαντικά κέντρα αποφάσεων στην Ευρώπη, της προώθησης των στόχων της οικονομικής διπλωματίας, της παρακολούθησης των εξελίξεων μέσω αποδελτίωσης και την παροχή Στρατηγικών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών Digital Περιεχομένου.