Γραφείο Τύπου, επικοινωνία, Δημόσιες Σχέσεις, εταιρικές εκδηλώσεις
H αία relate προχώρησε σε συνεργασία με την εταιρεία Μύλοι Λούλη.

Στο πλαίσιο της νέας συνεργασίας, η αία relate αναλαμβάνει τη λειτουργία του Γραφείου Τύπου της Μύλοι Λούλη, παράλληλα με τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος στρατηγικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, τη δημιουργική προσέγγιση εταιρικών εκδηλώσεων, καθώς και την επικοινωνία του συνόλου των δράσεων εταιρικής υπευθυνότητας της εταιρείας. Η Μύλοι Λούλη είναι μια αμιγώς ελληνική οικογενειακή επιχείρηση, με παράδοση και ιστορία 7 γενιών, με προσήλωση στην ποιότητα και διαρκείς επενδύσεις στην καινοτομία και την ανάπτυξη νέων προϊόντων. Το αυθεντικά ελληνικό DNA της Μύλοι Λούλη, σε συνδυασμό με τη σύγχρονη εταιρική ταυτότητά της, την καθιστούν μια από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες της χώρας με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις.