Στο πλαίσιο ενός ολιστικού στρατηγικού σχεδιασμού 360ο προγράμματος δημοσίων σχέσεων, η αία* relate, αναλαμβάνει για την Praktiker Hellas την παροχή υπηρεσιών Γραφείου Τύπου, media relations και influencers’ marketing. Η νέα συνεργασία περιλαμβάνει επίσης τον σχεδιασμό και τη δημιουργική προσέγγιση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, καθώς και την υλοποίησή του μέσα από τη διοργάνωση δράσεων κοινωνικής υπευθυνότητας της Praktiker Hellas.