Ηγέτιδα εταιρεία του κλάδου κατασκευής διχτυών

Με διεθνή δραστηριότητα που ξεπερνά το 95% του κύκλου εργασιών του, ο Όμιλος Καράτζη, κατέχει ηγετική θέση στον κλάδο κατασκευής προϊόντων διχτυών, παρέχοντας καινοτόμες λύσεις που αξιοποιούνται σε ευρείας εμβέλειας εφαρμογές παγκοσμίως.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η Aία Relate θα σχεδιάσει και θα υλοποιήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στρατηγικής εταιρικής επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων, που θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων γραφείο τύπου, εξειδικευμένες ενέργειες δημοσιότητας, καθώς και την ανανέωση της έντυπης εταιρικής παρουσίας του Ομίλου. Παράλληλα, το Τμήμα Επενδυτικών Σχέσεων της Aία Relate, αναλαμβάνει την παροχή υπηρεσιών σε θέματα financial communication.