Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές συνεργάζονται για την προώθηση του πρωτοποριακού προγράμματος ασφάλισης με βάση τα χιλιόμετρα «Buy The Mile». Η αία* relate θα προσφέρει στην Interamerican στοχευμένες λύσεις και προτάσεις για το brand Anytime που συμπληρώνουν το υφιστάμενο πρόγραμμα επικοινωνίας του «Buy The Mile» και περιλαμβάνουν -μεταξύ άλλων- συμβουλευτικές υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας, media relations, ανάπτυξη σχέσεων με online κοινότητες, σχεδιασμό και διοργάνωση εκδηλώσεων. Η Anytime παρέχεται από την Interamerican και είναι η πρώτη direct ασφάλιση στην Ελλάδα.