Ολοκληρωμένο πρόγραμμα Δημοσίων Σχέσεων
H αία relate ανέλαβε τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκληρωμένου προγράμματος Δημοσίων Σχέσεων και Δημοσιότητας για την εταιρεία alfa, μία από τις μεγαλύτερες βιομηχανίες στον κλάδο των προϊόντων κατεψυγμένης ζύμης, και το σύνολο των προϊόντων αυτής.

Η συνεργασία περιλαμβάνει την παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Γραφείου Τύπου, media & bloggers relations, επιμέλειας και διεκπεραίωσης ambassadorships προϊόντων, concept και διοργάνωσης προωθητικών ενεργειών σε σημεία πώλησης και άλλων εκδηλώσεων, καθώς και συμβουλευτικής επικοινωνίας.