Σε νέα συνεργασία στα social media προχώρησε η DigitalWise, με τα παιχνιδάδικα Μουστάκας και Toy Guru, με ανανεωμένη στρατηγική digital content. Με κάθε επικοινωνία των Μουστάκας και του e-shop Toy Guru στα social media, στόχος της DigitalWise είναι «να μεταφέρει τη χαρά του παιχνιδιού, τη φροντίδα και την αφοσίωση, με τις οποίες έχει ταυτιστεί το brand εδώ και δεκαετίες».