Οι υπηρεσίες της Dialogue PR περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων ολιστική συμβουλευτική και στρατηγική επικοινωνίας, διαχείριση διαφημιστικού budget, media relations, event marketing, product placement και διαχείριση digital influencers στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό.