Τους media λογαριασμούς των Χήτος-Ζαγόρι και Green Cola ανέλαβε η Dentsu. Η ανάθεση πραγματοποιήθηκε κατόπιν διαδικασίας spec.

Σημειώνεται ότι τον Ιανουάριο ανακοινώθηκε και η ανάθεση των διαφημιστικών λογαριασμών της Green Cola και της Χήτος-Zαγόρι στη The Newtons Laboratory.

Η Χήτος ΑΒΕΕ έχει αναλάβει την εμπορία και διακίνηση του συνόλου του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της Green Cola Hellas AE, από την 1η Ιανουαρίου 2022, με στόχο τη διεύρυνση του portfolio της και την ενίσχυση της θέση της στην εγχώρια αγορά.