Ολοκληρωμένο πρόγραμμα, ύψους 480.000 ευρώ

Πρόκειται για ολοκληρωμένο πρόγραμμα επικοινωνίας, προϋπολογισμού 480.000 ευρώ, που περιλαμβάνει σχεδιασμό, υλοποίηση και συμβουλευτική υποστήριξη δράσεων δημοσιότητας και διαφημιστικής προβολής. Υπενθυμίζεται ότι η DDB ήταν και η μόνη εταιρεία που είχε καταθέσει συμμετοχή στο σχετικό spec.