Στο πλαίσιο αυτό, η Davlas & Partners αναλαμβάνει τη διαχείριση της σχέσης με τα ΜΜΕ, τη δημιουργία του κατάλληλου στρατηγικού πλάνου και τη δημιουργία των concepts των εκδηλώσεων καθώς επίσης και τη διαχείριση της υλοποίησής τους.