Ανάθεση μετά από spec

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής η Davlas & PaRtners ανέλαβε τη διαχείριση της συνέντευξης τύπου που δόθηκε στο ξενοδοχείο Hilton παρουσία των εκπροσώπων των έντυπων και τηλεοπτικών μέσων της χώρας, το συντονισμό των συνεντεύξεων με τον CEO Akbar Al Baker, τη διοργάνωση, συντονισμό και διεκπεραίωση του δείπνου που παρατέθηκε στο Μέγαρο Μουσικής, παρουσίας των εκπροσώπων της Qatar Airways και του ελληνικού επιχειρηματικού κλάδου και τις δημόσιες σχέσεις των δύο εκδηλώσεων με το συντονισμό της προώθησης του επικοινωνιακού υλικού τους μετά την ολοκλήρωσή τους προς τα ΜΜΕ.