Σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής επικοινωνίας

Το έργο θα παραχθεί σε δύο φάσεις, τον στρατηγικό σχεδιασμό μέσων και δημιουργικού και την υλοποίηση του σχεδιασμού με διάφορες ενέργειες επικοινωνίας τόσο σε offline όσο και σε online επίπεδο. H Dart Communications έχει μεγάλη εμπειρία στον χώρο της υποδηματοποιίας λόγω της πολύχρονης ενεργοποίησης της στον τομέα αυτό.