Επελέγησαν και οι εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας για ευρωπαϊκές αγορές

Παράλληλα, η Marketing Greece κατέληξε σε εταιρείες Δημοσίων Σχέσεων και Ηλεκτρονικής Επικοινωνίας για τις αγορές Μεγάλης Βρετανίας, Γερμανίας-Αυστρίας-Γερμανόφωνης Ελβετίας και Ρωσίας-Ουκρανίας, επιλέγοντας τις εξειδικευμένες στον τουριστικό κλάδο Hills Balfour, Wilde & Partner και PRCo αντίστοιχα.

Για τις αγορές Γαλλίας-Βελγίου-Γαλλόφωνης Ελβετίας και ΗΠΑ οι υποβληθείσες προσφορές δεν κρίθηκαν ικανοποιητικές και η έρευνα θα συνεχισθεί. Η μέγιστη ετήσια αμοιβή δεν θα ξεπερνά τις 100.000 ευρώ ανά χώρα, ενώ για το 2014, η επένδυση αναμένεται να δημιουργήσει συνολική διαφημιστική αξία της τάξεως των 32 εκατ. ευρώ.