Αναλαμβάνει κομμάτι της στρατηγικής επικοινωνίας του brand
Η Concept On Action ξεκινά συνεργασία με τα Καφεκοπτεία Λουμίδη, αναλαμβάνοντας κομμάτι της στρατηγικής επικοινωνίας του brand.

Οι δυο εταιρείες έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται ώστε να αναδείξουν το «παραδοσιακό, πάντα επίκαιρο και διαχρονικό» «άρωμα» του brand στην αγορά. Στο επίκεντρο των πολύπλευρων δράσεων που θα ακολουθήσουν βρίσκεται τόσο ο καταναλωτής όσο και ο τομέας του εμπορίου, για τους οποίους αναμένονται να υπάρξουν διάφορες εκπλήξεις, ενώ θα διοργανωθούν διάφορα happenings και events (Β2Β και B2C δράση και εξωστρέφεια). Όλο το φάσμα ενεργειών θα επικοινωνηθεί μέσα από καινοτόμα concept, προσαρμοσμένα στο equity του brand και των καταστημάτων. Η συνεργασία αυτή στοχεύει να προσδώσει πρωταγωνιστικό ρόλο στον καφέ, τις γεύσεις και τα αρώματα των ιστορικών Καφεκοπτείων Λουμίδη στην αγορά.