Ανάθεση μετά από spec

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των δύο εταιρειών περιλαμβάνει παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών και σχεδιασμό ενεργειών εταιρικής επικοινωνίας και media relations. Η Entersoft Α.Ε. είναι ελληνική εταιρεία πληροφορικής, που ειδικεύεται στην παραγωγή καινοτόμου επιχειρηματικού λογισμικού και παροχή υπηρεσιών σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους.