Η Choose αναδείχθηκε νικήτρια στον ανοικτό διαγωνισμό του Δήμου Φυλής, για την παροχή υπηρεσιών «Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και προβολής για το έργο του Δήμου Φυλής».

Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι συμβατικού τιμήματος 258.040 ευρώ, πλέον ΦΠΑ.