Με ανάδοχο την Choose ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός της Περιφέρειας Αττικής για το έργο με τίτλο «Δράσεις Δημοσιότητας του Ε.Π. Αττική 2014-2020». Το έργο ανατέθηκε έναντι του ποσού προσφοράς των 950.710 ευρώ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.