Στην Choose ανέθεσε το Ελληνικό Κτηματολόγιο τη σύμβαση «Ενέργειες Προβολής/Ενημέρωσης/Εκπαίδευσης Χρηστών» της Πράξης με mis 5004020 και τίτλο «Ανάπτυξη νέων διαδικτυακών υπηρεσιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του κτηματολογίου και προσαρμογή των πληροφοριακών συστημάτων διάθεσης στοιχείων του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στις επιταγές της οδηγίας INSPIRE».

Η ανάθεση πραγματοποιείται με τίμημα σύμβασης τα 412.858 ευρώ.