Το έργο αφορά σε υπηρεσίες υλοποίησης ενεργειών δημοσιότητας, πληροφοριακού υλικού και διάδοσης των δράσεων του Οργανισμού και συγκεκριμένα του έργου «Accolagoons». Η συνολική τελική αξία της σύμβασης ανέρχεται σε 84.870 ευρώ.