Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του spec

Στη διαδικασία, η οποία είχε ξεκινήσει από τον Ιανουάριο, συμμετείχαν –πάντα σύμφωνα με πληροφορίες- οι Carat International, UM, Publicis, BGM, Initiative, MediaTech και Cream Media. Στην τελική shortlist του διαγωνισμού συμμετείχαν εκτός από την Carat International, η BGM και η Cream Media. Yπενθυμίζεται ότι τα media της Εθνικής Τράπεζας έχουν χειρισθεί πιο πρόσφατα οι BGM/The Media Corp και Carat International, για διαφορετικά προϊόντα η καθεμία. To budget του εν λόγω λογαριασμού, εκτιμάται στα 7,5 εκατ. ευρώ για ένα έτος.