Στο δυναμικό της Braincandy εντάχθηκε ο Δήμος Μπελεβεσλής, αναλαμβάνοντας τη θέση του Data Science Director. Πρόκειται για στέλεχος με μεγάλη εμπειρία σε Machine learning, Data & Text mining, καθώς και Data visualisation.Προέρχεται από την Infilab, εταιρεία με βάση την Ελβετία, όπου διετέλεσε Business Intelligence Programmer χειριζόμενος projects σε όλη την Ευρώπη για πελάτες όπως e-Βay, Swarovski, Central Bank of Bulgaria, Qardfinance France. Έχει επίσης χειριστεί projects Artificial Intelligence σε εκδοτικούς οίκους για λογαριασμό της Nielsen UK.