Η εταιρεία Blindstudio αναδείχθηκε προσωρινή ανάδοχος του διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας «Εργασίες για τη δημιουργία ενιαίας καμπάνιας ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο ανάπτυξης του δικτύου χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων στην ΠΚΜ», του Περιφερειακού Συνδέσμου Φορέων Διαχείρισης Στερών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικής Μακεδονίας.

Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι του ποσού των 141.112 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.