Ανάθεση λογαριασμού media μετά από spec

Με την ανάθεση αυτή, η εταιρεία ολοκληρώνει το roster των βασικών επικοινωνιακών συνεργατών της, καθώς πρόσφατα ανέθεσε στην UpSet! το δημιουργικό λογαριασμό της, ενώ σε επίπεδο Δημοσίων Σχέσεων διατηρεί συνεργασία με την Politics. Η Aegean Power είναι η μεγαλύτερη ελληνική ιδιωτική εταιρεία προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικού ρεύματος, μέλος του ομίλου Aegean.

Πρόσφατα, η εταιρεία ξεκίνησε επίσης την εμπορική λειτουργία του πρώτου καταστήματος Aegean Power, εγκαινιάζοντας όπως είχε επισημάνει μία νέα εποχή για τον Έλληνα καταναλωτή και σηματοδοτώντας μια νέα φιλοσοφία για την ελληνική αγορά του ηλεκτρικού ρεύματος.