Σχέδιο δράσεων ενημέρωσης του ΕΠ. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ

Η BBDO αναδείχθηκε ανάδοχος, μετά από ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού, του έργου «Σύμβουλος Επικοινωνίας για την Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσεων Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (ΕΠ. ΕΒΥΣ) του ΤΕΒΑ». Ο προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν, σύμφωνα με την αρχική προκήρυξη, σε 1.674.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.