Για τη διαφημιστική προβολή και τη δημιουργία ενιαίας ταυτότητας

Η BBDO Athens αναδείχθηκε νικήτρια στο spec της ΝΕΡΙΤ (Νέα Ελληνική Ραδιοφωνία, Internet και Τηλεόραση), με αντικείμενο την διαφημιστική προβολή των δράσεων και δραστηριοτήτων της, συμπεριλαμβανομένου του ραδιοφωνικού και τηλεοπτικού προγράμματός της, καθώς και τη δημιουργία ενιαίας αισθητικής ταυτότητας των Μέσων της. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 60.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ για διάστημα έξι μηνών, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού.