Συγκεκριμένα, η συνεργασία αφορά σε πιλοτικό πρόγραμμα που υλοποιεί η The Coca-Cola Company σε ευρωπαϊκό επίπεδο και έχει στόχο την ενδυνάμωση της παρουσίας της στο νέο ψηφιακό περιβάλλον μέσω της περαιτέρω ενεργοποίησης του social media monitoring, της ανάπτυξης κατάλληλου περιεχομένου και της σωστής αξιοποίησης του social media περιβάλλοντος. Η Bakers είναι θυγατρική εταιρεία της V+O Communication.