Συμπληρώνει 12 χρόνια υλοποίησης

Δώδεκα χρόνια συμπλήρωσε το διεθνές Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης (ESG) του Κέντρου Αειφορίας, σε όλον τον κόσμο, με 6.500 πιστοποιημένα στελέχη από 60 χώρες. Με την αφορμή αυτή, πραγματοποιήθηκε online εκδήλωση με τους απόφοιτους του προγράμματος διεθνώς, με τίτλο «The Rise of ESG: 2021 Challenges αnd Opportunities», όπου παρουσιάστηκε και πρόσφατη Έρευνα του Κέντρου Αειφορίας στη Βόρεια Αμερική για τις τάσεις στη χρήση των ESG κριτηρίων και την έκδοση Εκθέσεων Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν guest speakers, όπως οι Anna Zubets-Anderson, VP-ESG Analyst της Moody’s Corporation και David Marshall, MUP, CSR-P, Manager, Sustainability & Public Affairs της Resolute Forest Products. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι κυρίαρχη τάση είναι ότι οι επιχειρήσεις με βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα έχουν συγκεκριμένα κοινά χαρακτηριστικά. Το πιστοποιημένο πρόγραμμα έρχεται στην Αθήνα τον Απρίλιο.