Το 1ο συνέδριο του euConsent για την ασφάλεια των παιδιών θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα αποτελεί ένα πιλοτικό έργο χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ, και κατά τη διάρκεια του συνεδρίου θα παρουσιαστεί έρευνα και σχέδια δημιουργίας υποδομών, ώστε να καταστεί δυνατή η ηλεκτρονική επαλήθευση της ηλικίας και η γονική συναίνεση σε όλη την ΕΕ.

Tο euConsent προσκαλεί την Πέμπτη το απόγευμα, ιδιώτες και επιχειρήσεις που εκφράζουν ενδιαφέρον για την ασφάλεια στο διαδίκτυο, την προστασία της ιδιωτικότητας και την προστασία των παιδιών, να ακούσουν δια ζώσης τα ευρήματα μιας μεγάλης σειράς ακαδημαϊκών και πρωτογενών ερευνών στον τομέα.