Στην Αθήνα το Συνέδριο Εθελοντισμού

Στόχος του συνεδρίου είναι η προώθηση του εθελοντισμού στην Ευρώπη με κεντρικό σύνθημα «Εθελοντές-κάντε τη διαφορά» και απευθύνεται κυρίως σε ΜΚΟ. Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν άνω των 200 εκπροσώπων εθελοντικών ΜΚΟ όλων των τομέων, αλλά και εκπρόσωποι επιχειρήσεων και εθνικών συντονιστικών δημόσιων φορέων από κράτη μέλη της ΕΕ.