Στο ετήσιο συνέδριο της European Society for Opinion and Marketing Research (ESOMAR) με τίτλο «Super Charge» στο Άμστερνταμ, το οποίο ολοκληρώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου, συμμετείχε η Άντζελα Σταθοπούλου (Metron Analysis) ως ESOMAR Representative στην Ελλάδα και η Βαλέρια Τσάμη (Focus Bari) ως Πρόεδρος του ΣΕΔΕΑ και εκπρόσωπός του στο ESOMAR Associations Leader Summit.

Στο συνέδριο συμμετείχαν πάνω από 1.100 σύνεδροι on site από 78 χώρες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας, και πάνω από 1.500 άτομα online.

Το συνέδριο – μέσα στο πλαίσιο της ταχύτατης εξέλιξης των νέων τεχνολογιών και των συνεχών προκλήσεων – εστίασε σε θέματα όπως η δυνατότητα των insights να «υπερφορτίσουν» τα brands, η επιτάχυνση της βιωσιμότητας, η κατανόηση της Gen Z, η αξιοποίηση του metaverse και της τεχνητής νοημοσύνης και η σύνδεση διαφορετικών δεδομένων για την «υπερφόρτιση» της κατανόησης των ανθρώπων.

Τέλος, με το πέρας του συνεδρίου ανακοινώθηκε ότι η Αθήνα θα φιλοξενήσει το 2024 το επόμενο ESOMAR Congress.