Για την παρουσίαση των στρατηγικών επενδύσεων που προσφέρει
Η Amundi διοργάνωσε, για πέμπτη συνεχή χρονιά, το Amundi Rendez-Vous στις 2 Δεκεμβρίου στην Αθήνα.

Η συνάντηση, που προσέλκυσε περισσότερους από 25 θεσμικούς επενδυτές, επικεντρώθηκε στις στρατηγικές πολλαπλών επενδύσεων που προσφέρει η Amundi. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στελέχη της εταιρείας παρουσίασαν τις προβλέψεις της για το 2015. Συγκεκριμένα, όσον αφορά στις ΗΠΑ, το σημείο κλειδί είναι η επίτευξη ενός αρμονικού συνδυασμού δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής που θα οδηγήσει και πάλι την οικονομία σε έναν «ενάρετο κύκλο», ενώ στην Ευρώπη, η ΕΚΤ αναμένεται να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο με εργαλείο την επέκταση του ισολογισμού της. Τα στελέχη της Amundi εστίασαν επίσης στις δυσκολίες που δημιουργεί στους επενδυτές το σημερινό περιβάλλον χαμηλών αποδόσεων και την αντιμετώπισή τους μέσω της επένδυσης στις στρατηγικές πολλαπλών επενδύσεων που προσφέρει η εταιρεία.