Σε μια εποχή όπου η διαφήμιση και η επικοινωνία αλλάζουν με ταχύτατους ρυθμούς, το Συμβούλιο Ελέγχου Επικοινωνίας (ΣΕΕ) παρακολουθώντας στενά όλες τις εξελίξεις, φιλοξενεί τις επόμενες ημέρες το συνέδριο της European Advertising Standards Alliance (EASA) στην Αθήνα.

Στο συνέδριο συμμετέχουν τα μέλη της EASA, 26 ευρωπαϊκοί φορείς αυτορρύθμισης, 13 διεθνείς κλαδικές ενώσεις διαφημιζόμενων, διαφημιστικών και Μέσων, καθώς και εκπρόσωποι της Google, και θα συζητηθεί σειρά θεμάτων που αφορούν στη σύγχρονη επικοινωνία και το marketing, με έμφαση στα ζητήματα δεοντολογίας στο digital περιβάλλον και ειδικότερα στο influencer marketing.

Βασικός ομιλητής θα είναι ο Αντώνης Κόχειλας, Global CEO, Ogilvy Advertising, μία εμβληματική φυσιογνωμία στον τομέα της διαφήμισης. Η παρουσία του υπογραμμίζει τη σημασία και την κλίμακα του συνεδρίου, ενώ ταυτόχρονα δίνει την ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών στον χώρο της διαφήμισης.

Η διοργάνωση του συνεδρίου της EASA από το ΣΕΕ, για δεύτερη φορά τα τελευταία έξι χρόνια, υπογραμμίζει τους ισχυρούς δεσμούς του ελληνικού φορέα αυτορρύθμισης με τα ομόλογα ευρωπαϊκά όργανα και τον ενεργό του ρόλο στις συζητήσεις και πρωτοβουλίες που προάγουν το ηθικό και υπεύθυνο marketing.