Η ετήσια συνάντηση των στελεχών από όλες τις θυγατρικές του ομίλου Groupama, παγκοσμίως, πραγματοποιήθηκε φέτος στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία στην Αθήνα, από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου.

Περισσότερα από 150 υψηλόβαθμα στελέχη συμμετείχαν στη συνάντηση, κατά την οποία αναλύθηκαν τα συνολικά αποτελέσματα του ομίλου, αλλά και των κατά τόπους θυγατρικών του, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις από την Groupama Ασφαλιστική, αξιολογήθηκαν τα διδάγματα των προκλήσεων που αντιμετωπίστηκαν και τέθηκαν οι στόχοι για το άμεσο και μακροπρόθεσμο μέλλον.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε τόσο στα θέματα ψηφιακού μετασχηματισμού και αναβάθμισης των εσωτερικών λειτουργιών του ομίλου, όσο και στο ζήτημα της βιωσιμότητας. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Groupama Ασφαλιστικής, Χρήστος Κάτσιος ανέφερε: «Ανταλλάσσοντας απόψεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την εταιρική υπευθυνότητα, αλλά και την εσωτερική λειτουργία των εταιρειών μας, καταλήξαμε σε χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία θα αποτελέσουν την πυξίδα για το μέλλον του ομίλου».