Το πρόγραμμα «Καθαρό Αιγαίο» υλοποιήθηκε στο νησί της Αστυπάλαιας, με πρωτοβουλία της εταιρείας Μέγα Προϊόντα Ατομικής Υγιεινής σε συνεργασία με τα καταστήματα My Μarket και τον περιβαλλοντικό οργανισμό Εναλεία. Αποτελεί μια περιβαλλοντική δράση που σέβεται τις αρχές της κυκλικής οικονομίας και δημιουργεί μετρήσιμο περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα το οποίο ανήλθε σε 134.550 ευρώ, όπως αναφέρει η εταιρεία.

Αναλυτικότερα, το πλαστικό που συγκεντρώθηκε από τη θάλασσα (4.500 kg) μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης, σε συνεργασία με πιστοποιημένους συνεργάτες της Εναλεία, για να ενσωματωθεί στην κυκλική οικονομία. Έτσι, μέρος από τα πλαστικά που συλλέχθηκαν μετατράπηκαν σε βιώσιμα προϊόντα, όπως κάλτσες, σε συνεργασία με τη Healthy Seas, στην Ολλανδία.

Το πρόγραμμα «Καθαρό Αιγαίο» εντάσσεται στο συνολικό πρόγραμμα της Μέγα «Act Green», που περιλαμβάνει συγκεκριμένους, μετρήσιμους στόχους βιωσιμότητας, βελτιώνοντας περαιτέρω τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο της εταιρείας.