Μετά από spec

Η συνεργασία ξεκίνησε με τη νέα καμπάνια του Mediterranean College με τίτλο «Power of Knowledge» που βρίσκεται ήδη «στον αέρα» με τηλεοπτική και έντυπη επικοινωνία, ενώ παράλληλα τρέχουν και οι νέες θεματικές  καταχωρήσεις που επικοινωνούν τις ειδικότητες του κολεγίου. Ο Όμιλος Ξυνή δραστηριοποιείται στον τομέα της εκπαίδευσης καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα εκπαιδευτικών επιλογών και συνδυασμών. Τα media χειρίζεται η UM ενώ η Zenteam είναι υπεύθυνη για τις digital ενέργειες.