Με θετικές επιδόσεις έκλεισε ο όμιλος Ελγέκα το 2020, παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας. Ο όμιλος σημείωσε αύξηση πωλήσεων 7,4%, η οποία οφείλεται τόσο στην αύξηση των πωλήσεων τροφίμων και λοιπών καταναλωτικών αγαθών (7,5%), όσο και στην αύξηση των πωλήσεων στον τομέα της παροχής υπηρεσιών logistics (7,3%). Επιπλέον, υλοποίησε το μεγαλύτερο μέρος της αναπτυξιακής στρατηγικής, αυξάνοντας τα μερίδια αγοράς στους τομείς δραστηριοποίησής του, συγκρατώντας το λειτουργικό κόστος σε χαμηλά επίπεδα και προχωρώντας σε περαιτέρω εξορθολογισμό της κεφαλαιακής του δομής. Το 2021, ο όμιλος θα συνεχίσει να υλοποιεί την αναπτυξιακή του στρατηγική, εστιάζοντας στον εμπλουτισμό του προϊοντικού χαρτοφυλακίου του και στην ενίσχυση των συνεργασιών του. Παράλληλα, το α΄ εξάμηνο αναμένεται να ολοκληρωθεί η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους έως 6,9 εκατ. ευρώ για την Ελγέκα ΑΕ.