Στο δυναμικό της Alpha Bank εντάσσεται η Ρούλη Χριστοπούλου, αναλαμβάνοντας επικεφαλής των Τομέων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης & Πολιτισμού (Συλλογή Έργων Τέχνης, Νομισματική Συλλογή και Ιστορικό Αρχείο), με στόχο την ενίσχυση του κοινωνικού αποτυπώματος και της επικοινωνίας της Τράπεζας. Πρόκειται για ένα καταξιωμένο στελέχος της Εταιρικής Επικοινωνίας και Κοινωνικής Ευθύνης, με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας και πολλαπλές διακρίσεις. Προέρχεται από τη Vodafone Ελλάδας, όπου τα τελευταία χρόνια ήταν επικεφαλής του Ιδρύματος Vodafone και του τομέα Βιώσιμης Ανάπτυξης.