Η Chep υποστηρίζει τη Lidl Ελλάς στην υλοποίηση των στόχων που έχει θέσει για την προώθηση της βιωσιμότητας στην εφοδιαστική της αλυσίδα, ενθαρρύνοντας τη χρήση των ημιπάλετων Chep, σε όλο το δίκτυο των 228 καταστημάτων της Lidl Ελλάς. Η Lidl Ελλάς σχεδίασε πρόσφατα μια νέα πολιτική παλετών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και του κύκλου ζωής των παλετών που χρησιμοποιούνται στην εφοδιαστική αλυσίδα.

Σε αυτό το πλαίσιο, όλα τα ημιπάλετα που χρησιμοποιεί είναι αποκλειστικά επαναχρησιμοποιήσιμα με βάση το μοντέλο pallet pooling. Αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρει η συνεργασία της με την Chep, η Lidl Ελλάς το 2020 εξοικονόμησε δασικούς πόρους κατά 252.972 dm3, που ισοδυναμούν με 244 δέντρα που σώθηκαν. Ταυτόχρονα μείωσε τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 307.332 kg και τα αστικά απόβλητα κατά 27.062 kg. Για όλα τα παραπάνω επιτεύγματα, το περασμένο έτος η Chep απένειμε στη Lidl Ελλάς το «Πιστοποιητικό Αειφορίας».