Ανάθεση μετά από spec

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προαγωγή της έννοιας της πολυπολιτισμικότητας και η εξοικείωση των Αθηναίων με την πολιτισμική διαφορετικότητα και ποικιλομορφία της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας, μέσω της επαφής τους με τις παραδόσεις, την τέχνη και τον πολιτισμό των χωρών προέλευσης των μεταναστών.Η εκδήλωση θα συνθέτει ένα ψηφιδωτό παράδοσης και πολιτισμού με πυρήνα και επικοινωνιακό όχημα το μήνυμα “Feels like home” και θα συμπεριλάβει φεστιβάλ μουσικής, φεστιβάλ κουζίνας και bazaar έργων τέχνης.