Την εταιρική και προϊοντική επικοινωνία της
Την Admine επέλεξε, μετά από spec, η Cardlink για την ανάθεση του λογαριασμού επικοινωνίας της.

Συγκεκριμένα, η Admine ανέλαβε τον στρατηγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση της εταιρικής και προϊοντικής επικοινωνίας της εταιρείας, με νέα λανσαρίσματα της Cardlink να αναμένεται να βγουν στον «αέρα». Η Cardlink ιδρύθηκε το 2004 µε στόχο τη δηµιουργία ενός κοινού δικτύου POS που θα βοηθούσε στην ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συναλλαγών στην Ελλάδα. Σήµερα, η Cardlink λειτουργεί το µεγαλύτερο δίκτυο αποδοχής συναλλαγών µε κάρτες στην Ελλάδα, με πάνω από 250.000 POS και 8.500 eCommerce επιχειρήσεις, συνεργάζεται και με τις πέντε συστημικές Τράπεζες και αποδέχεται όλους τους τύπους καρτών.