Εταιρεία συμβούλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας

Η Lumina, είναι μια νέα εταιρεία εξειδικευμένων συμβούλων εναλλακτικών πηγών ενέργειας, που δραστηριοποιείται σε όλη την Ελλάδα, με σκοπό την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων φωτοβολταϊκής τεχνολογίας, στο πλαίσιο των σημαντικών κινήτρων που δίνει το κράτος για την ανάπτυξη της πράσινης ενέργειας. Η εταιρεία αναλαμβάνει και ολοκληρώνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες σχεδιασμού, μελέτης, χρηματοδότησης και εγκατάστασης φωτοβολταϊκών πάνελ σε οικιακές ή επαγγελματικές στέγες, καθώς και στη δημιουργία φωτοβολταϊκών πάρκων.