Χαρτογράφηση της ευρυζωνικής απόδοσης από την εταιρεία σε συνεργασία με την Ε.Ε.

Η SamKnows ιδρύθηκε το 2003 από τον προγραμματιστή Sam Crawford, με σκοπό να αποτελέσει μία δικτυακή τοποθεσία καταναλωτικών πληροφοριών για την προώθηση της ευρυζωνικότητας. Το 2008 ο Sam Crawford ανέπτυξε μία τεχνολογία μέτρησης της ευρυζωνικότητας, την οποία έκτοτε διαθέτει δωρεάν στους καταναλωτές στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο. Η εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που αφορά σε πρωτοβουλία για  τη χαρτογράφηση της ευρυζωνικής απόδοσης στις χώρες μέλη της ΕΕ και σε τρεις ακόμα χώρες.

Η πρωτοβουλία πραγματοποιείται στο πλαίσιο παροχής βοήθειας στους παρόχους υπηρεσιών σύνδεσης στο διαδίκτυο (ISP), στις ρυθμιστικές αρχές και στους καταναλωτές για τη βελτίωση των υπηρεσιών πρόσβασης του διαδικτύου. Η SamKnows έχει ήδη διεξάγει παρόμοια έργα για την Ofcom στο Ηνωμένο Βασίλειο και για την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Επικοινωνιών στις ΗΠΑ, και αυτή τη στιγμή, αναζητά 10.000 εθελοντές στην Ευρώπη για να λάβουν μέρος στη μεγαλύτερη στο είδος της μελέτη ευρυζωνικής απόδοσης.