Τη δημιουργία του νέου της e-shop

Συνεργασία με το swimwear brand Bluepoint ξεκίνησε πρόσφατα η Aboutnet. Συγκεκριμένα, η Bluepoint ανέθεσε στην Aboutnet τη δημιουργία του νέου της e-shop για λιανική και χονδρική πώληση με διασύνδεση με το ERP τους, για αυτοματοποίηση εμφάνιση των stock και των παραγγελιών.