Στην A3 Resizing Ideas κατακυρώθηκε το έργο «Υπηρεσίες δημοσιότητας στο πλαίσιο της δράσης “Τουρισμός για Όλους 2022”» της Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ.

Η ανάθεση πραγματοποιείται έναντι του συνολικού ποσού των 208.307 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.