Την επικοινωνιακή της στρατηγική

Η NCIS VIP Protection είναι μία καινοτόμος εταιρεία προσωπικής ασφάλειας, με άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και δομές συμβατές με τις σύγχρονες ανάγκες προστασίας και ασφάλειας.