Η απόκτηση των εκδόσεων αποτελεί κίνηση στρατηγικής σημασίας για την εταιρεία, καθώς έρχονται να ενισχύσουν με τον καλύτερο τρόπο, τη διείσδυσή της στην αγορά του τουρισμού, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων γενικότερα.

Το Hotel & Restaurant θα ενδυναμώσει την παρουσία της BOUSSIAS και στον τομέα των συνεδρίων, τα οποία αφορούν στον κλάδο των επαγγελματικών προϊόντων (HORECA), cash & carry, αλλά και του αναπτυσσόμενου κλάδου του τουρισμού. Το Plant Management επίσης πρόκειται να συνεισφέρει δυναμικά στον τομέα των συνεδρίων με ειδικότερα και πιο τεχνικά θέματα που αφορούν στους τομείς: ενέργεια, περιβάλλον, ασφάλεια και υγεία, πληροφορική, αυτοματισμοί, συντήρηση και νέες τεχνολογίες. Τα περιοδικά συνεχίζουν με την ίδια συντακτική ομάδα και θα υποστηρίζονται από το εμπορικό τμήμα της BOUSSIAS.

Το Hotel & Restaurant κυκλοφορεί από το 1980, καλύπτοντας τις ανάγκες πληροφόρησης των business-to-business αγορών για τις εξελίξεις, τις τάσεις, το management, τις αγορές εξοπλισμού και αναλώσιμων του κλάδου της τουριστικής βιομηχανίας. Το Plant Management κυκλοφορεί από το 1979, καλύπτοντας την πληροφόρηση των business-to-business αγορών για τις εξελίξεις στους τομείς διοίκησης και τεχνολογίας, που αφορούν στη μεταποίηση, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις γενικότερα.